Kurikkalaiselle Tikan Maatila Oy:lle on tulossa Suomen ensimmäinen maatilamittakaavassa nesteytettyä liikennepolttoainetta eli biokaasua tuottava laitos. Laitos nousee tuotantorakennusten välittömään läheisyyteen kuvan yl…