Maatalousyrittäjille on yhteistä se, että ammattiin ja yritykseen suhtaudutaan tunteella. Viljelijän identiteetti on myös usein kytkeytynyt tilaan. Silloin, kun tehdään suuria päätöksiä, Johanna Lehtonen kehottaa katsomaan asi…