Kuluttajien ostokäyttäytyminen on muuttunut. Valmisruokia ostetaan nyt entistä enemmän. Suhteellisesti edullisempien tuotteiden myynti kasvaa, kun kuluttajien käytettävissä olevat rahat vähenevät. Lihan kulutus vähenee ja si…