Valkoposkihanhet aiheuttavat runsaasti vahinkoa pelloille muuttoreitillään. Hanhet laskeutuvat isoille aukeille kymmenien tuhansien lintujen parvina. Tiloille aiheutuvia tuhoja pyritään minimoimaan varaamalla hanhille muu…