Hietakorven tilan lietteestä mädätetään biokaasulaitoksessa ensin lämpö- ja sähköenergiaa. Jäännösliete separoidaan ja käytetään kuivikkeena. Biokaasulaitoksen nestemäinen rejekti levitetään nurmille, jossa typpi on hyvin l…