Kalkkitaulukko 2020

*) Yksi kalkitusyksikkö vastaa viittä tonnia kuivaa kalsiittia, jonka nopeavaikutteinen neutralointikyky on 20 % ja

kokonaisneutralointikyky 33 % kalsiumiksi laskettuna. Sarakkeesta löytyvät luvut kertovat…