Kemiallisten kasvinsuojeluaineiden käyttö aiheuttaa maaperän, veden ja ilman saastumista, heikentää luonnon monimuotoisuutta ja saattaa olla vahingollista eri eläinlajeille. Niinpä kemiallisten torjunta-aineiden käyttöä pi…