Ruskolaisella sikatilalla lietelannasta erotellaan fosfori sakkauttamalla. Lietealtaan pohjalle lasketaan pienkuormain, jolla kuormataan kiinteää ainesta suoraan kaivinkoneen ulottuville. Sakkautettu kiintoaines levitet…