Peltojen ja metsien kiinteistörakenne on vuosien mittaan pirstoutunut monin paikoin varsin voimakkaasti. Vapaaehtoisilla tilusjärjestelyillä voidaan kiinteistörakennetta parantaa eli …