Tilusjärjestelyllä Hanna ja Juho Nivalan tilalle saatiin toivomuksen mukaan muodostettua aivan talouskeskuksen alapuolelle yhtenäinen 83 hehtaarin kokoinen lohko, joka helpottaa niin rehunkorjuuta kuin lannanlevitystäkin. Bo…