Separointi onnistuu myös biokaasulaitoksen käsittelyn jälkeen. Livian ammattioppilaitoksella kuivajaetta erotellaan mädätteestä ruuviseparaattorilla.

Separoinnista

hyötyy niin ravinnetalous

kuin ympäristökin

Lietelanna…