Separointi onnistuu myös biokaasulaitoksen käsittelyn jälkeen. Livian ammattioppilaitoksella kuivajaetta erotellaan mädätteestä ruuviseparaattorilla.

Separoinnist…