www.proagria.fi

K

Karjanlanta kestävästi kiertoon

Maatilan lantatalouden hallinta on harppaus kohti kestävämpää maataloutta.

Lanta on arvokas maanparannusaine ja ravinnepankki.

Kierrätys- tai kiertotalous termillä tarkoitet…