Lantaa on tarjolla monenlaista. Luke ja SYKE ovat kehittäneet lantalaskennan työkalun, Suomen normilanta -järjestelmän, jonka avulla voidaan arvioida lantamääriä ja niiden ravinnesisältöjä täsmällisemmin.

Paremmalla

lantatie…