Kuortanelainen Antti Yli-Hynnilä säilöi olkea laakasäilöön. Suojavilja puitiin ensin pitkään sänkeen, sitten sänki ja sängen seassa kasvava heinä niitettiin niittomurskaimella vastakarvaan puintisuuntaan nähden. Karho korjat…