Jyrki Aakkula

Kiertotalous – vähemmällä enemmän?

Biotalouspuheen rinnalle ja osittain jo ohikin on nousemassa kiertotalouspuhe. Moni näkee kiertotalouden yläkäsitteenä, joka kattaa myös biotalouden. Suomen itsenäisyyden juhla…