Kokemukset lupaavia

Bakteerilla lietelantaa paremmaksi

Maailmalla on kehitetty erilaisia menetelmiä ja lisäaineita lietelannan ominaisuuksien parantamiseksi. Valmisteiden vaikutustavat ovat erilaisia. Valmisteilla voidaa…