Kationinvaihtokyky on

avain maan viljavuuteen

Kationinvaihtokyky mittaa maan kykyä varastoida liukoisia ravinteita. Sen määrittäminen kuuluu monessa maassa viljavuusanalyysiin ja sen tulkintaan, mutta Suomessa asia on vielä ve…