Kerääjäkasvit keräävät ravinteita ja lisähyötynä tuottavat ravintoa. Kerääjäkasveja voi hyödyntää syyslaidunnuksessa, jos monivuotiset laidunnurmet ovat ehtyneet. Mustialan kok…