Pellon ja metsän hinnat

Puun hinnat 14.4.–11.5.2014

Lähde: Metla