Metaanin muodostusta lehmän pötsissä voidaan vähentää esimerkiksi eri rehuratkaisujen avulla. Tärkeää on esimerkiksi ruokinnan intensiteetti, terveyttä edistävä ruokinta, rehun koostumus, käytettävien rehuaineiden hyödyntä…