Aluksi heinäjalostamoa suunniteltiin Humppilaan, mutta se siirtyi Siikalatvan Rantsilaan, jossa kunnalla oli tarjota hyvä kiinteistö yritykselle. Tavoitteena on saada heinäntuotantosopimuksia 5 000 hehtaarilta ja pitkällä täh…