Kurikassa Jalasjärven Luopajärvellä käynnistettiin vuonna 2004 sekä tilusjärjestely- että tulvasuojeluhanke, jotka myös toteutettiin samanaikaisesti. Tilusjärjestelyn toteuttaminen yksistään olisi ollut hankalaa ja pelkän…