Toukokuun alussa NorPeat-tutkimusalustan pellonpiennar-päivällä Ruukissa esiteltiin turvepeltojen päästömittaus-menetelmiä, turvepellon säätö-kastelujärjestelmää ja veden varastoallasta.

NorPeat pellonpiennarpäivä R…