Oulun ammattikorkeakoulun ja Helsingin yliopiston yhteisessä Kaliumilla turvemaat tuottamaan (KATU) -hankkeessa selvitettiin biotiitin maaperä- ja satovaikutuksia luontaisesti kaliumköyhillä ja kaliumia heikosti pidättävi…