Matti Kärkkäinen

Suomen puuntuotosta voi parantaa

Suomen itsenäisyyden aikana puuston kasvu on yli kaksinkertaistunut. Suurin osa lisääntyneestä kasvusta johtuu metsien parantuneesta hoidosta. Yksi osa parantunutta metsien hoi…