Karsten Steinheim on tyytyväinen maidontuottaja. Karjan tuotos on saatu nousuun tarkalla ruokinnalla, lypsyrutiinien muutoksella ja takaamalla lehmille stressitön navetta. Tunnutettavilla ja herutusruokinnassa olevilla on hy…