Maamassaa kertyy lanan eteen nopeasti useita kuutioita, joka lähtee valumaan notkelmaan tultaessa sopivana kerroksena täyttöä tarvitsevaan kohtaan. Pellon pinnan muotoilu on eräänlaine…