Maamassaa kertyy lanan eteen nopeasti useita kuutioita, joka lähtee valumaan notkelmaan tultaessa sopivana kerroksena täyttöä tarvitsevaan kohtaan. Pellon pinnan muotoilu on eräänlainen satovakuutus. Se vaikuttaa merkittäväst…