Toimiva parisuhde vaatii toisen huomioimista myös maatilalla, kun ollaan yhdessä niin työssä kuin vapaa-aikanakin. Kiireessäkin on jäätävä aikaa toisen aitoon kohtaamiseen. Toisen arvostus, kunnioitus ja huomiointi sanoin ja teo…