Laitumelta pitäisi saada satoa yhtä paljon kuin säilörehunurmilta. Laidunten sadot voitaisiin jopa kaksinkertaistaa nykyisestä. Jos lypsykarja saa laitumelta puolet karkearehusta 3–4 kesäkuukauden ajan, laiduntaminen säästää…