Markkinasignaalit 

Kirjoittajat: Kyösti Arovuori, REINU econ ja Tapani Yrjölä, PTT

Nurmituotannon monet hyödyt

Koronaviruksen myötä huoltovarmuus ja elintarvikehuolto ovat nousseet hyvin voimakkaasti yleiseen keskusteluun. O…