Kotkaniemen rehunurmissa havaittiin 11.7.2018 selviä lehtilaikkuja.

Rehunurmiheinissä

runsas kirjo lehtilaikkuja

Rehunurmien lehtilaikkutautien oirekirjo on laaja ja taudinaiheuttajille otollisissa oloissa voi seurauksen…