Tulvatasaanteellinen kaksitasouoma Tyrnävän Leppiojalla on jo kasvittunut kaivamisen jälkeen. Kaksitasouomissa alivesiuoma tarjoaa luonnollisen virtavesiympäristön kaltaiset virtaus…