Tulvatasaanteellinen kaksitasouoma Tyrnävän Leppiojalla on jo kasvittunut kaivamisen jälkeen. Kaksitasouomissa alivesiuoma tarjoaa luonnollisen virtavesiympäristön kaltaiset virtausolot, mikä voi parantaa voimakkaasti he…