Lietelannasta lannoitteita,

energiaa ja vettä

Valio on kehittänyt menetelmän, jolla lietelannasta erotetaan typpi ja fosfori eri jakeiksi ja vesi jopa juomalaatuiseksi. Nivalaan suunnitteilla olevan laitoksen myötä lietteestä s…