FarmTestissä haluttiin tutkia, miten kylvöriviväli vaikuttaa nurmen satoon. Kokeessa tosin kylvösyvyydet eivät pysyneet vakioina, joten tarkempien johtopäätösten tekeminen edellyttäisi useampia kokeita ja kerranteita. 12,5 j…