Säätösalaojitus soveltuu tasaisille peltoalueille,joiden pinnan kaltevuus ei saisi olla yli 2 prosenttia.

Valumavesien hallinta

on osa ympäristöystävällistä viljelyä

Peltojen valumavesien hallinta on kokonaisvaltaista vesie…