Traktoreiden liikenneonnettomuuksia sattuu tuotteiden ja tarvikkeiden kuljetustöissä ja jonkin verran myös viljan kuljetuksessa.

Henkilövahingot

hitaan ajoneuvon

liik…