Caribin tilalla on kokonaisuudessaan parisen tuhatta nautaa, jotka laiduntavat tilan 18 000 hehtaarin alaa. Eläinmäärää on vähennettävä kuivan kasvukauden takia. Nyt parhaita hiehoja valitaan astutettavaksi beefmaster-sonnill…