Pellon ja metsän hinnat

Puun hinnat 17.3.–13.4.2014

Lähde: Metla