Kasvinviljely

Arto Markkula, Market Manager, Syngenta Nordics A/S, arto.markkula@syngenta.com

Älä päästä hukkakauraa siementämään

Ruokaviraston tilastojen mukaan hukkakauran saastuttamaa peltoa on Suomessa yli 430 000 hehtaa…