Matti Kärkkäinen

ELY-keskus ei ymmärrä metsäojitusta

Soiden ojittaminen puuntuotantoa varten oli suurimmillaan 1960-luvulla. Huippuvuonna 1969 ensiojituksen pinta-ala oli lähes 300 000 hehtaaria. Osa tilastoihin kirjatusta en…