Tuttujen rehuraaka-aineiden saatavuusongelmien ja voimakkaiden hinnannousujen myötä on löydettävä vaihtoehtoisia rehuraaka-aineita. Myös ilmastoasiat saattavat nostaa uusia viljelykasveja esille ja toisaalta ilmastonmuut…