Venäjän ja Ukrainan välinen sota ei suoraan vaikuta maailman sianlihamarkkinoille kovinkaan merkittävästi, mutta välillisesti vaikutukset ovat suuret, erityisesti rehuraaka-ainemarkkinoiden kautta. Myös eurooppalaisten jal…