A-Rehu tilasi Seinäjoen ammattikorkeakoulusta opinnäytetyön, jossa selvitettiin rehuherneen kemiallista laontorjuntaa. Ruutukokeet perustettiin Ylistaron koeaseman pellolle. Moddus-käsittelyjä oli kolme eril…