Vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla sianlihan tarjonta pysyy Euroopassa vakaana tai jopa hieman kasvaa, kun teurastetaan aiempaa raskaampia ruhoja.

Euroopan sikakanta vakaa, Kiina pääsi jo kasvuun

EU hallitsi maailman

sikamark…