Covid-19-pandemia toi epävarmuutta ja muutoksia sianlihamarkkinoille

Koronakriisi vaikuttaa sianlihan markkinoihin sekä yksittäisissä maissa että kansainvälisesti. Alan yritysten toiminta on muuttumassa merkittävästi. Si…