Maatilayrittäjät käyttävät suojavarusteita huomattavasti useammin, jos heille tai heidän lähipiirilleen on sattunut jokin onnettomuus tai läheltä piti -tilanne.

Työturv…