Vuoroviljely, suorakylvö tai minimimuokkaus sekä olkien jättäminen peltoon ja kerääjäkasvien käyttö mahdollistavat hiilen ja humuksen määrän lisääntymisen pellossa.

Pellosta hiilinielu ja

ilmastonmuutoksen

hillitsijä

Suorak…