Heikkenevää kannattavuutta vastaan taistellaan usein laajentamalla ja lisäämällä lehmämäärää. Laajentaminen vaikuttaa kuitenkin kaikkeen, jolloin koko maidontuotantopros…