Täsmäviljelyn ilmaiset

ensiaskeleet

Viljelyn kannattavuutta voi parantaa tunnistamalla peltolohkon heikot ja hyvät kohdat ja korjaamalla esiin tulleet viljavuuserojen syyt. Alkuun pääseminen on edellyttänyt investointia sado…