Neuvonnallista kokeista

tukea kasvukauden

kasvinsuojeluun

Viljojen kasvitauteja torjuvien kasvinsuojeluvalmisteiden kirjo on runsastunut viime vuosina voimakkaasti. Tietoa eri valmisteiden tehoista ja käyttökohteista kaivataan. Luonnonvarakeskus (Luke) ja …